Wij beschikken over een trekker met klepelmachine. Deze wordt gebruikt voor het onderhoud van de slootkanten en voor onder de afrasteringen door. Het (ruwe) gras en onkruid in de slootkant wordt fijngemaakt met de roterende klepels en blijft daarna liggen.

Om te voorkomen dat de onkruiden zaaien kunt u het beste omstreeks eind juni begin juli laten klepelen.

De voordelen van het slootonderhoud:

  • Minder slootafval
  • Lagere slootonderhoudskosten

Voor meer informatie: