Wij beschikken over een trekker met klepelmachine. Deze wordt gebruikt voor het onderhoud van de slootkanten en voor onder de afrasteringen door.

Om te voorkomen dat de onkruiden zaaien kunt u het beste omstreeks eind juni begin juli laten klepelen.

De voordelen van het slootonderhoud:

  • Minder slootafval
  • Lagere slootonderhoudskosten

Voor meer informatie: